โรงพยาบาลตำรวจ เปิดศูนย์พึ่งได้ ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

20 พ.ย. 2563 | 14:06:40
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ท.โสภณรัชต์  สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ  เปิดเผยว่า  ปัญหาความรุนแรงของสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและสตรีเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี กลุ่มเซ็นทรัลฯ จึงได้มอบเงินสนับสนุนในการสร้างและปรับปรุงจำนวนมากกว่า 5 ล้านบาท ก่อสร้าง “ศูนย์พึ่งได้  โรงพยาบาลตำรวจ”  ศูนย์บริการแบบครบวงจร (One Stop Crisis Center) แก่เด็ก-สตรีที่ถูกกระทำรุนแรงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
 
พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เกียรติร่วมงานด้วย ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ  ทั้งนี้ การร่วมสนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุง “ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” ในครั้งนี้  เราได้ระดมทุน จำนวน 5,848,250 บาท จากธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลฯ ประกอบด้วย  เซ็นทรัลพัฒนา (ซีพีเอ็น), โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทารา, ไทวัสดุ,  เพาเวอร์บาย, โรบินสัน และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เป็นต้นศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ นับเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งจากครอบครัวและสังคม โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการครบวงจร หรือ One Stop Crisis ในจุดเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจชันสูตร, งานชันสูตรผู้ป่วยคดี, การตรวจร่างกาย การเก็บหลักฐานและวัตถุพยานตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์, การให้คำปรึกษาและแนะนำการป้องกันโรค, การบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและสังคมจากพยาบาล, นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยา, แพทย์นิติเวช และทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ไปจนถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยและการป้องกันมิให้ถูกกระทำซ้ำ  เพื่อให้สามารถกลับมามีกำลังใจที่เข้มแข็งและใช้ชีวิตต่อในสังคมได้
 
“ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” เปิดให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 การถูกทำร้ายร่างกายและคุกคามทางเพศอย่างเป็นคดีความอันดับต้นต้นๆ ที่เหยื่อถูกกระทำมากที่สุดตลอด 28 ปีที่เปิดให้บริการ  ยิ่งก้าวเข้าสู่โลกยุคไซเบอร์ ยิ่งทำให้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่นำมาซึ่งความรุนแรงเพิ่มขึ้น
 
นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ  กล่าวว่า ที่ผ่านมา “ศูนย์พึ่ง โรงพยาบาลตำรวจ” ได้ให้การเยียวยาเหยื่อเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการฆ่าตัวตายอย่างได้ผล จากเหยื่อที่ถูกส่งตัวเข้ามารับบริการเฉลี่ยปีละ 800 คน โดยมีทีมสหวิชาชีพที่บูรณางานกันช่วยเหลือ ตั้งแต่รับตรวจผู้ป่วยไปจนถึงวางแผนการเยียวยา เริ่มต้นจาก ฉุกเฉินเพื่อตรวจร่างกาย เพื่อเก็บร่องรอยไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบทางด้านคดีความ เสร็จแล้วเราก็จะส่งต่อนัดมาที่ “ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อที่สหวิชาชีพจะได้ร่วมกันดูแลให้ครบองค์รวม
 
ทั้งคุณหมอทางด้านคดี คุณหมอทางด้านสุขภาพ พยาบาลที่จะดูแลในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาที่ดูแลทางด้านสุขภาพใจ อยากจะทำให้ครบวงจรเกิดขึ้น คือ ไม่ใช่ว่า มาถึงตรวจตรวจเสร็จ ก็กลับไปแต่คนไข้ก็ไปนั่งทุกข์ใจ เศร้าใจอยู่หาทางออกไม่ได้ก็เลยคิดว่าเราควรจะทำให้มันเป็นระบบขึ้น แทนที่จะเข้ามาตรวเค้าอย่างเดียวเพื่อเก็บหลักฐาน พิสูจน์หลักฐานอย่างเดียว  เราก็ควรจะรักษาผู้ป่วยให้เยียวยาจิตใจเค้าด้วย “ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” จึงจัดตั้งเพจเฟซบุ๊ก “Because We Care” สำหรับให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และแนะนำการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

181 Visitors | Share this: