ตร. ขานรับนโยบาย เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ

16 ก.ย. 2563 | 11:15:51
วันที่ 16 กันยายน 2563 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผย กรณีที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ขานรับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางโหม ในการประสานการทำงานกับหน่วยร่วมปฎิบัติที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.), พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์, พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย  และ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ขับเคลื่อนการปฎิบัติภารกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามพิธีการคนเข้าเมืองและตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยอีกส่วนหนึ่ง
 
“ในส่วนของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) พร้อมหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการทำงานกับหน่วยร่วมปฎิบัติสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวตามด่านตรวคนเข้าเมืองทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยเงื่อนไขสำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ ต้องเป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะเวลายาวภายในประเทศ พร้อมทั้งยอมรับการปฎิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทยและตกลงยินยอมกักตัวในห้องพัก เป็นเวลา 14 วัน ประกอบกับมีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย ทั้งนี้ บุคคลตามเกณฑ์ข้างต้น และผ่านการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด มีสิทธิ์ขอรับการมีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวพิเศษตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป” พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าว

418 Visitors | Share this: