ข่าวปลอม อย่าแชร์ ❌ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna

05 พ.ค. 2564 | 04:41:25

ตามที่มีการแชร์ลิงก์พร้อมข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ลิงก์ที่ระบุว่า โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna นั้นทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลและชี้แจงว่า ข้อความและเนื้อหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากทางโรงพยาบาลตั้งใจและประสงค์ที่จะร่วมมือกับรัฐบาล ประชาชน และทุกภาคส่วน ในการแก้ไขวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมการให้ผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนจากรัฐบาล ได้มารับการฉีดที่โรงพยาบาลเมดพาร์คโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ซึ่งไม่ใช่การเปิดจองวัคซีนโควิด-19 หรือขายวัคซีนแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 หรือโทรสายด่วน 1111

ที่มา : Anti-Fake News Center Thailand


#FM91 #ข่าวปลอม #ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #จองวัคซีน #Moderna #ลงทะเบียน #โควิด19
Share this: