คืนวันที่ 23 พ.ย.63 กปน.แจ้งปิดประตูน้ำท่อประธาน เพื่อทำการสำรวจประตูน้ำ บริเวณถนนบางนา-ตราด ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

22 พ.ย. 2563 | 22:13:55
ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (22.00 - 05.00 น.) 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อทำการสำรวจประตูน้ำ บริเวณถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาออก ในคืนวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่แยกศรีเอี่ยม ถึงคลองบางแก้วใหญ่ (ทั้ง 2 ฝั่ง)
• ถนนรามคำแหง 2 (ทั้ง 2 ฝั่ง) 

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

Share this: