บัตรวัดอุณหภูมิแบบ LCD วัดอุณหภูมิได้แม่นยำ จริงหรือไม่

11 มิ.ย. 2564 | 02:00:31

มีข่าวแชร์กันมาว่าการสามารถใช้บัตรวัดอุณหภูมิหน้าผาก LCD วัดอุณหภูมิร่างกายได้แม่นยำเทียบเท่าได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิ จะจริงหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ

แถบอุณหภูมิหน้าผากคริสตัลเหลวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับหน้าผากเพื่อระบุว่า มี หรือไม่มีไข้

สำหรับสินค้าบัตรวัดอุณหภูมิหน้าผากเป็นการประเมินความร้อนของร่างกายในเบื้องต้นเท่านั้น
ไม่มีความแม่นยำ ไม่ควรนำมาใช้ในการคัดกรองหรือใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพราะหากมีความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิ อาจทำให้การคัดกรองบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดผิดพลาดได้

โดยสรุป อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการนำเข้ามาขายในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี

1. การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้ากับทาง อย.

2. ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์กับทางอย. ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์บัตรวัดอุณหภูมิดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้การเลือกซื้อ เลือกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย

1. ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีกล่องบรรจุ

2. บนฉลากระบุชื่อ และรุ่นของสินค้า วันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ คำแนะนำการใช้งาน ข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าที่ระบุว่าสามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ ช่วงอุณหภูมิที่สามารถวัดได้ และใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่บริเวณใด เช่น ช่องหู หน้าผาก หรือรักแร้ เป็นต้น
Share this: