กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการ เข้มข้นมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T

14 ม.ค. 2564 | 21:23:23
กรมการขนส่งทางบก ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการ เข้มข้นมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ปรับการให้บริการ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ D - Distancing อยู่ห่างไว้ M - Mask Wearing ใส่หน้ากากอนามัย H - Hand washing หมั่นล้างมือ T - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T - Thai Cha na ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและแนะนำประชาชนให้ใช้บริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่ง ขบ. ได้เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 
1. สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th 
 
2. ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เคาน์เตอร์เซอร์วิส โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet เบื้องต้นรองรับรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซและไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เมื่อชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน ส่วนรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี ให้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่ง สามารถชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ 
 
3. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี หรือการต่ออายุล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หลังจากได้รับผลผ่านการอบรม สามารถติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเข้าทดสอบสมรรถภาพของร่างกายและออกใบอนุญาตขับรถ โดยมี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 ชั่วโมง การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (แท็กซี่ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ) จำนวน 3 ชั่วโมง 
 
4. จองหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ โดยเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู รถตู้ และรถกระบะในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00น. - 16.00น. 
 
5. จองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS: https://apple.co/2GIHARd และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2IkLpyO หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

Share this: