สภากาชาดไทย จับมือนักบินจิตอาสา นำเครื่องส่วนตัวบินรับบริจาคอวัยวะจากผู้ใจบุญ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเป็นเหตุเที่ยวบินลดลง

14 ม.ค. 2564 | 21:19:21
วันนี้(14 ม.ค.64) สภากาชาดไทย ร่วมกับ นักบินอาสา ได้นำเครื่องบินส่วนตัวของผู้ใจบุญ บินตรงจากสนามบินดอนเมือง มาลงที่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อรับไต 2 ข้าง ซึ่งได้รับบริจาคจาก ผู้เสียชีวิตรายหนึ่งพร้อมด้วยความเห็นชอบคนในครอบครัว โดยการบินตรงรับมอบอวัยวะครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้ส่งผลให้เที่ยวบินในจังหวัดนครศรีธรรมราชลดลง ทำให้การจัดส่งอวัยวะของผู้บริจาคไปยังผู้ป่วยเกิดความล่าช้า และเสี่ยงต่อความเสียหาย เนื่องจากหลังทำการผ่าตัดอวัยวะออกจากร่างผู้บริจาคจะต้องทำการปลูกถ่ายภายใน 10 ชั่วโมง โดยสภากาชาดไทย จะเป็นผู้จัดสรรให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีคิวอยู่แล้ว 

ในเรื่องนี้ นายแพทย์ กมล โฆษิตรังสิกุล นายแพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งใน ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ทั้ง กระจกตา หัวใจ ลิ้นหัวใจ ตับ และไต 2 ข้าง เพื่อนำไปเปลี่ยนถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอคอยทั้งประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก อย่าง ผู้ป่วยโรคไตที่ 1 ปี จะมีการปลูกถ่ายไตได้เพียง 400-500 คน ต่อปี แต่มีคิวผู้ป่วยรอคอย ถึง 6,000 – 7,000 คน ทั้งนี้มีคนไทยที่ไตวายต้องทำการล้างไต อยู่กว่า 1 แสนคน 

ดังนั้นการปลูกถ่ายอวัยวะยังทำได้น้อยมาก จึงมีความต้องการในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช หรือ ผ่านระบบออนไลน์ของ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ขอบคุณ ข่าว/NBT นครศรีธรรมราช  
ขอบคุณ ภาพ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 


 

Share this: