ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยยืนยันรายแรก จังหวัดพิษณุโลก (การระบาดระลอกใหม่)

13 ม.ค. 2564 | 13:59:57
ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก (การระบาดระลอกใหม่)

เดือนธันวาคม - 29 ธ.ค.63
- พักอยู่ที่บ้าน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
- ทำงานขับรถส่งพัสดุในพื้นที่ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู และอ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (ไป-กลับ)

30 ธ.ค.63
- ภรรยา (เก็บตัวอย่างแล้ว รอผล)
30 ธ.ค.63
- ตั้งวงดื่มสังสรรค์ กับเพื่อนอีก 3 คน

31 ธ.ค.63 ดื่มสังสรรค์ กับเพื่อนอีก 5 คน
- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปบ้านภรรยา อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
31 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64
- ร่วมจัดงานบวช อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

1 ม.ค.64 
- เตรียมงานบวช

2 ม.ค.64
- ร่วมงานบวช ทำหน้าที่เป็นคนขับรถ

3 ม.ค.64
- ร่วมงานบวช ทำหน้าที่เป็นช่างภาพ

4 ม.ค.64
- เวลา 02.00 น. เดินทางกลับบ้าน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
4-9 ม.ค.64
- พักอยู่ที่บ้าน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
- ทำงานขับรถส่งพัสดุในพื้นที่ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู และ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (ไป-กลับ)

9 ม.ค.64 
- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปคนเดียว ที่บ้านภรรยา อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
- กักตัวที่บ้าน

11 ม.ค.64
- เวลา 14.00 น. เข้ารับการตรวจที่รพ.เนินมะปราง
- เวลา 23.00 น. ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยันติดเชื้อ (มีไข้ มีน้ำมูก ไอมีเสมหะ
- อาศัยอยู่ที่ จ.พิษณุโลก

Share this: