​“ปิดสะพานข้ามแยกประเวศ” เพื่อปรับปรุงสะพาน ตั้งแต่ 22 พ.ย. - 13 ธ.ค.63 แนะเลี่ยงการจราจร

22 พ.ย. 2563 | 08:50:11
ด้วยสำนักโยธากรุงเทพมหานคร และ งานจราจร สน.ประเวศ แจ้งประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจรสะพานข้ามแยกประเวศ เพื่อซ่อมแซมสะพาน ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.63 ถึง 13 ธ.ค.63 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ถนนคู่ขนานวงแหวนตะวันออก (ทล.9) จะไม่สามารถกลับรถที่แยกประเวศได้ ให้ใช้ชอยเฉลิมพระเกียรติ 72 เพื่อมาเลี้ยวขวาที่แยกประเวศ ทดแทน

ขอบคุณภาพจาก ผมบอสไงครับ @BossLkb2

Share this: