​​เลี่ยงเส้นทางผ่าน ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันนี้ถูกจัดเป็นสนามสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 3,715 คน

22 พ.ย. 2563 | 07:03:49
วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มีงานสอบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -13.00 น. ผู้เข้าสอบจำนวน 3,715 คน แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากการจราจรอาจจะติดขัด  
Share this: