บรูไน จี้เจ้าของสุนัขขอ ‘ใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์’ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

25 พ.ย. 2565 | 15:22:38
บันดาร์เสรีเบกาวัน, 25 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (24 พ.ย.) กระทรวงกิจการภายในของบรูไน เรียกร้องเจ้าของสุนัขทุกคนเข้าขอรับใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์หรือป้ายข้อมูลประจำตัวสุนัขที่เลี้ยงเป็นประจำทุกปี

กระทรวงฯ ระบุว่าการขึ้นทะเบียนปรับใช้กับสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งครอบคลุมถึงการครอบครองสุนัขใหม่ สุนัขที่ขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตแล้ว และใบอนุญาตที่หมดอายุแล้ว โดยสุนัขที่ขึ้นทะเบียนแล้วควรมีป้ายข้อมูลประจำตัวห้อยคอเสมอ ด้านเจ้าของสุนัขต้องรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มรูปแบบ และต้องขังพวกมันไว้ในกรงหรือใช้เชือกจูงขณะอยู่บ้าน

เจ้าของสุนัขที่ไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงของตนถือว่ามีความผิด ซึ่งอาจเผชิญโทษปรับ 250 ดอลลาร์บรูไน (ราว 6,482 บาท) หรือจำคุก 14 วัน สำหรับความผิดครั้งแรก ส่วนการละเมิดเพิ่มเติมอันรวมถึงความผิดครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไปจะถูกปรับ 500 ดอลลาร์บรูไน (ราว 12,964 บาท) หรือจำคุก 1 เดือน
Share this: