25 พ.ย.65 "งานย้ายสะพานลอยคนข้าม ช่วงแยกเตาถ่าน" ทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 จ.ชลบุรี

24 พ.ย. 2565 | 23:43:47
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทาง งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 ระหว่าง กม.168+700.000 - กม.175+442.000ระยะทางยาวประมาณ 6.742 กิโลเมตร แจ้งการรื้อย้ายสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณ 172+010 (แยกเตาถ่าน) โดยกำหนดระยะเวลาการรื้อย้ายสะพานลอยคนข้าม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป และทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมทางข้ามชั่วคราว พร้อมทางม้าลายบนผิวจราจร ในบริเวณ กม.171+950 ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง
Share this: