ไต่บันได ขึ้นภูทอก : 4 โมงเย็นเป็นเรื่อง : 23 กันยายน 2565

23 ก.ย. 2565 | 16:59:30
4 โมงเย็นเป็นเรื่อง : DJ วีระยุทธ์ ยิ่งยวด และ ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล : เวลา 16.40 น.  - 17.00 น. โดยประมาณ 
​  

Share this: