พัฒนาเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ตอบโจทย์ผู้ซื้อและผู้บริโภคในต่างประเทศ

23 ก.ย. 2565 | 04:50:50
นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตราเขียว) ว่า กรมฯ ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศ โดยการจัดทำโครงการดังกล่าวผ่านแอพพลิเคชั่นที่สามารถตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากประเทศไทยได้ ถือเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคและผู้ซื้อในต่างประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาการปลอมแปลงการลอกเลียนแบบข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 38 ราย รวม 99 เครื่องหมาย 

สำหรับโครงการดังกล่าวจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ , สำนักงานพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ รวมถึงสถานทูตไทยในประเทศผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา และฮ่องกง โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาและนำระบบ QR Code มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นการขยายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประเทศผู้นำเข้าข้าวอื่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างศักยภาพการส่งออก และยกระดับการตลาดข้าวหอมมะลิไทยได้อีกทางหนึ่ง 
Share this: