ตีความดี ตีโจทย์แตก : 4 โมงเย็นเป็นเรื่อง : 22 กันยายน 2565

22 ก.ย. 2565 | 16:55:03
4 โมงเย็นเป็นเรื่อง : DJ วีระยุทธ์ ยิ่งยวด และ ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล : เวลา 16.40 น. - 17.00 น. โดยประมาณ
​   

Share this: