ประกาศ! กปน. 22 ก.ย. 65 น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก)

21 ก.ย. 2565 | 19:44:08
การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมการตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่เข้ากับท่อประธานเดิม บริเวณตรงข้ามเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ตั้งแต่แยกตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงซอยปิ่นบังอร
• ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ตั้งแต่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ถึงซอยจันทร์ทองเอี่ยม
• ซอยจันทร์ทองเอี่ยม หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่บ้านบัวทอง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android


Share this: