การกระทำความผิดของเด็ก : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 20 ก.ย. 65

20 ก.ย. 2565 | 15:25:50
"การกระทำความผิดของเด็ก" พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 น.  - 15.40 น.

                                                      
 
Share this: