ออกคำสั่งทางปกครองโดยสำคัญผิด...ผู้ออกคำสั่งมีอำนาจเพิกถอนได้หรือไม่? : 17 ก.ย. 65

17 ก.ย. 2565 | 16:04:36
ออกคำสั่งทางปกครองโดยสำคัญผิด...ผู้ออกคำสั่งมีอำนาจเพิกถอนได้หรือไม่?
สัมภาษณ์ ดร.อภิญญา แก้วกำเหนิด ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 น. - 15.45 น.


Share this: