รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,110 ราย เสียชีวิต 27 ราย

19 ส.ค. 2565 | 08:56:51
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,110 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยในประเทศ 2,110 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,406,875 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 2,028 ราย
- หายป่วยสะสม 2,409,797 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,048 ราย
- เสียชีวิต 27 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,273 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 853 ราย
* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: