สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดงาน “เปิดโลกคู่ขนาน..แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp” ในโอกาสก้าวสู่ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

18 ส.ค. 2565 | 14:56:53
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิดงาน “เปิดโลกคู่ขนาน...แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp”  ในโอกาสก้าวสู่ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

18 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน “เปิดโลกคู่ขนาน...แสตมป์ไทย สู่ NFT Stamp” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระการดำเนินงานก้าวสู่ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย และยกระดับแสตมป์จากรูปแบบ Physical สู่การเพิ่มมูลค่าเป็นผลงานศิลปะบนโลกดิจิทัลในรูปแบบ NFT Stamp  ครั้งแรกของไทยและอาเซียนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ถึงอาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ขึ้นสู่ลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และเสด็จฯ ไปยังห้องโถงไปรษณีย์นฤมิต ประทับพระราชอาสน์  คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กราบบังคมทูลรายงาน ทอดพระเนตรวิดีทัศน์ชุด “คริปโทแสตมป์ NFT ดวงแรกของ ASEAN” ทรงกดปุ่มเปิด “คริปโทแสตมป์ NFT ดวงแรกของ ASEAN” ทรงพระอักษร ทรงส่งไปรษณียบัตร และทอดพระเนตรนิทรรศการ “เปิดโลกคู่ขนาน…แสตมป์ไทยสู่ NFT Stamp” ประกอบด้วย 3 โซน คือ โซนที่ 1 Majestic สยามราช จัดแสดงแสตมป์ที่ระลึกพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการนำเทคนิคพิเศษต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ให้ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น โซนที่ 2 Miracle มิติทัศน์จัดแสดงแสตมป์ที่ระลึกที่จัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษในวาระต่าง ๆ และ โซนที่ 3 Merge ศิลป์ทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นการผสานความคลาสสิกของดวงแสตมป์เข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างศิลปะในรูปแบบ NFT (Non Fungible Token ) ทั้งของไทยและของต่างประเทศ ทรงลงทะเบียนคริปโทแสตมป์ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง  จากนั้นเสด็จฯ กลับสำหรับแสตมป์ชุด “คริปโทแสตมป์” ครั้งแรกของไทยและอาเซียน ศิลปิน NFT ชั้นนำของไทยถึง 18 คน ร่วมสร้างสรรค์คอลเลกชัน NFT Stamp จำนวน 50,000 ชิ้น ไม่ซ้ำแบบ โดยใช้คาแรกเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนมาประกอบกับสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกิจการไปรษณีย์ของชาติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ผลงานที่มีความแตกต่างกันทุกชิ้น ถือเป็นชิ้นเดียวในโลก ซึ่งแสตมป์ชุดนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบนโลกดิจิทัลต่อไป

 
Share this: