รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,143 ราย เสียชีวิต 29 ราย

18 ส.ค. 2565 | 10:34:51
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,143 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยในประเทศ 2,142 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,404,765 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 2,023 ราย
- หายป่วยสะสม 2,407,769 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,993 ราย
- เสียชีวิต 29 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,246 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 881 ราย
* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: