ถนนเพชรบุรี เข้า-ออก มุ่งหน้าแยกประตูน้ำ รถติด

13 ส.ค. 2565 | 13:42:25
13.29 น. รถติด! ถนนเพชรบุรี ขาเข้า มุ่งหน้าใต้ด่วนเพชร เข้าแยกประตูน้ำ ท้ายแถวสะสมแยกมิตรสัมพันธ์ ฝั่งกลับกัน มาจากยมราช มุ่งหน้าประตูน้ำ รถมาก ท้ายแถวสะสมแยกเพชรพระราม
Share this: