ทช. รับมือพายุดีเปรสชั่น "มู่หลาน" เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร ถนน มส.4011

13 ส.ค. 2565 | 13:03:46
กรมทางหลวงชนบท รับมือพายุดีเปรสชั่น “มู่หลาน” เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร บนถนนสาย มส.4011 จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ ลงพื้นที่เคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มกีดขวางทางจราจร บนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1194 - บ้านป่าเหว ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง กม.ที่ 7+400 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นมู่หลาน ทำให้มีฝนตกและลมพายุอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุให้รีบนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็ว
ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146


Share this: