กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง

13 ส.ค. 2565 | 11:25:43
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดังนี้  

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 4 จังหวัด  รวม 6 แห่ง  การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

1. จ.เชียงราย ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

2.จ.น่าน ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ - แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

3.จ.เชียงใหม่ ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.ปราจีนบุรี ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

Share this: