13 สิงหาคม "วันคนถนัดซ้ายสากล"

13 ส.ค. 2565 | 08:04:55
วันคนถนัดซ้ายสากล ( Left Hander's Day) ตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม ของทุกปี โดยมีขึ้นเป็นครั้งแรกจากการเสนอขององค์กร Lefthanders International ในปี ค.ศ. 1976

จากการสำรวจพบว่าทั่วโลกมีคนถนัดซ้ายอยู่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรโลกทั้งหมด ส่งผลให้อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานด้วยมือขวาเป็นส่วนมาก โดยไม่ค่อยคำนึงถึงผู้ถนัดซ้ายมากนัก เช่น ลูกบิดประตู หนังสือ เม้าส์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องดนตรีบางประเภท เป็นต้น

วันคนถนัดซ้ายสากลจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปในสังคมได้รับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียรวมไปถึงความยากลำบากในชีวิตประจำวันของคนถนัดซ้าย และเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าไม่ว่าจะถนัดมือข้างไหนก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตสิ่งของที่เหมาะกับคนถนัดซ้ายเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

Share this: