รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,140 ราย เสียชีวิต 35 ราย

13 ส.ค. 2565 | 07:54:38
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,140 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยในประเทศ 2,139 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,395,217 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 1,898 ราย
- หายป่วยสะสม 2,396,569 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,791 ราย
- เสียชีวิต 35 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,100 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 912 ราย
* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: