เปิดทดสอบ สกายวอร์คสองแคว - แม่กลอง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18-26 ส.ค. นี้

12 ส.ค. 2565 | 19:15:11
จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกาญจนบุรี จะเปิดทดสอบความพร้อมการให้บริการ สกายวอร์ค ริมแม่น้ำแควใหญ่ ในระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2565 

โดยมีรอบการเข้าชมและกำหนดจำนวนผู้เข้าชม ดังนี้ 
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 15.30 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น.
- เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 100 คน 
- เปิดรับ walk in จำนวน 50 คน

วันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 14.00 น. ปิดเวลา 16.00 น.
- เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 200 คน 
- เปิดรับ walk in จำนวน 200 คน

โดยผู้ที่สนใจเข้าชมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ผ่านทาง https://shorturl.asia/s4drw  หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
ผู้ที่เข้าไปใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าชมและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)

Share this: