บกพร่องทางจิต และ ตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 10 ส.ค. 65

10 ส.ค. 2565 | 15:24:54
'บกพร่องทางจิต' พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ วีระยุทธ์ ยิ่งยวด : วันพุธ เวลา 15.20 น.  - 15.40 น.

                                                      
 
Share this: