ความรุนแรงอาชญากรรม : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 9 สิงหาคม 2565

09 ส.ค. 2565 | 15:38:18
'ความรุนแรงอาชญากรรม' พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 น.  - 15.40 น.

                                                      
 
Share this: