​ร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

07 ส.ค. 2565 | 19:55:35
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

ที่สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ในนามคุณณัฏฐณิชชา คงเจริญวิวัฒน์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ วอคเกอร์ 3 อัน ไม้เท้า 3 ขา 2 อัน แผ่นปูรองซับ 2 ลัง และรถเข็น 1 คันเพื่อให้ทางโครงการฯ ได้พิจารณาส่งมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91     
Share this: