แผ่นดินไหวเมียนมา กระทบไทยหรือไม่อย่างไร : DJ อยากแชร์ : 6 สิงหาคม 2565

06 ส.ค. 2565 | 19:11:28
แผ่นดินไหวเมียนมา กระทบไทยหรือไม่อย่างไร
สัมภาษณ์ รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์  ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต
DJ อยากแชร์ : DJ จิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล : ทุกวันเสาร์ เวลา 19.10 น.  - 19.35 น.

                                                      
 
Share this: