ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม แต่ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย หน่วยงานรัฐต้องรับผิดหรือไม่ ? : 6 ส.ค. 65

06 ส.ค. 2565 | 15:41:19
ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม แต่ประชาชนเดือดร้อนเสียหาย หน่วยงานรัฐต้องรับผิดหรือไม่ ? 
สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ ทองเพชร วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครอง
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 น. - 15.45 น.

                                                      
 
Share this: