สั่งย้าย! นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง หลังเหตุเพลิงไหม้ผับ MOUNTAIN B

05 ส.ค. 2565 | 15:14:43
วันนี้ (5 ส.ค.2565)  จากกรณีเพลิงไหม้ผับ MOUNTAIN B ริมถนนสาย สุขุมวิท บางนา-ตราด ม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บ 41 คน 

ล่าสุด  นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง เรื่องให้ข้าราชการช่วยข้าราชการ โดยมีรายละเอียดว่า  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้ว่าที่ พ.ต.ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Share this: