'เปิดอีกครั้งเมื่อเวลา 16.00น.' อุโมงค์สี่แยกไฟฉาย

01 ส.ค. 2565 | 17:08:31
หลังจากเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรตั้งแต่ เวลา 05.00น. เมื่อเช้าที่ผ่านมา และเวลาประมาณ 10.00 น. มีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เกินกว่า 80 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบางจุด รวมถึงอุโมงค์สี่แยกไฟฉายด้วย มีน้ำขังรอระบายบริเวณปากอุโมงค์ และมีเศษวัสดุไหลมากีดขวางการระบายน้ำ จึงเร่งดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ อุโมงค์ดังกล่าวได้ทำการเปิดก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ยังเหลือการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยภายในอุโมงค์ เพื่อเป็นการระบายการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน กทม. จึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงเวลา 05.00-22.00 น. ส่วนเวลา 22.00-05.00 น.จะปิดอุโมงค์เพื่อทำการเก็บรายละเอียดภายในอุโมงค์ ซึ่งรวมถึงระบบระบายน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการติดติดตั้งและทดสอบระบบ 

Share this: