​กปน. ร่วมแสดงความยินดี กฟน. ครบรอบ 64 ปี

01 ส.ค. 2565 | 14:21:02
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบรอบ 64 ปี พร้อมมอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อบริจาคสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ กฟน. เป็นผู้รับมอบ 

โดยที่ผ่านมา กปน. และ กฟน. ได้มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การศึกษาดูงาน โครงการ Smart Meter การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการสะสม Point เป็นต้น ตลอดจน การบูรณาการงานโครงการท่อประปา และสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
Share this: