น้ำท่วมขัง! ถนนพหลโยธิน ขาเข้า - ขาออก ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต

01 ส.ค. 2565 | 14:03:21
13:25 น. ถนนพหลโยธิน คู่ขนานช่วงเมก้าโฮม รังสิต ตรงข้าม ม.กรุงเทพ รังสิต รวมถึง คู่ขนานฝั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีน้ำขังแล้ว 
Share this: