ฝนตกหนัก น้ำขังหลายเส้นทาง LIVE FM91 เที่ยงวันเดินทาง : 1 สิงหาคม 2565

01 ส.ค. 2565 | 12:32:35
รับวันแรกของเดือนสิงหาคม ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีรายงานน้ำท่วมขังหลายเส้นทาง 

FM91 เที่ยงวันเดินทาง : DJ จิตต์ผ่องใส ศรีวังพล : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น.                                                            
                                                      
#รายงานจราจร #จราจร #รถติด #โควิด19 

 
Share this: