ความสุข : FM91 The Mental Talk : 31 กรกฎาคม 2565

31 ก.ค. 2565 | 19:17:59
FM91 The Mental Talk : DJ จิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.10 - 19.35 น.

พูดคุยกับ ศิววงศ์ เพชรรัตน์ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่


Share this: