ข้าราชการครูกระทำผิด...มีโทษทางวินัยอย่างไร? : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : 30 ก.ค. 65

30 ก.ค. 2565 | 15:26:11
ข้าราชการครูกระทำผิด...มีโทษทางวินัยอย่างไร?
สัมภาษณ์ นายไพโรจน์ ทองเพชร พนักงานคดีปกครองชำนาญการ สำนักงานศาลปกครอง
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 น.  - 15.45 น.
                                                      

 
Share this: