ปิดการจราจร สะพานไทย-เบลเยี่ยม (ฝั่งขาออก)

30 ก.ค. 2565 | 14:18:21
จร.สน.ทุ่งมหาเมฆ ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร สะพานไทย-เบลเยี่ยม (ฝั่งขาออก)

ด้วยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจรบนสะพานไทย-เบลเยี่ยม (ฝั่งขาออก)จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อดำเนินการ ดังนี้

ปิดการจราจรบนสะพานไทย-เบลเยี่ยม (ฝั่งขาออก) ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. 65 ถึงวันที่ 5 ส.ค. 65 ช่วงเวลา 22.00-05.00น.

ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้พื้นราบ ผ่านสัญญาณไฟแยกวิทยุได้
Share this: