บินหลงมา !! นกแก้ว 'ซันคอนัวร์'

26 ก.ค. 2565 | 20:47:25
นกแก้ว 'ซันคอนัวร์' มีปลอกที่ข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง 
บินหลงมาอยู่ตึกกรมโรงงานอุตสาหกรรม พระราม 6 
เวลา 19.00น. วันที่ 26 ก.ค. 2565 

Share this: