ครอบครัว ภักดีสันติสกุล ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

26 ก.ค. 2565 | 09:51:05
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

ที่สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ครอบครัว ภักดีสันติสกุล ร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตฯ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91    
Share this: