ความเศร้า : FM91 The Mental Talk : 24 กรกฎาคม 2565

24 ก.ค. 2565 | 19:46:29
FM91 The Mental Talk : DJ จิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.10 - 19.35 น.
                                                      
พูดคุยกับ วรางค์กุล คงอนันต์ นักจิตวิทยา รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 
Share this: