การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ : FM91 เกษตรทำเอง : 24 กรกฎาคม 2565

24 ก.ค. 2565 | 07:18:14
FM91 เกษตรทำเอง : DJ อาทิตยา สุขเกษม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.15 - 07.55 น.
                                                      
สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร วิกล ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
                                                      
#เกษตร #เกษตรกร #ปุ๋ย 

 
Share this: