ติดตั้งป้ายโฆษณาบังทิวทัศน์ ประชาชนเสียหาย...ทำไมเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่จัดการ !! : 23 กรกฎาคม 2565

23 ก.ค. 2565 | 16:05:53
ติดตั้งป้ายโฆษณาบังทิวทัศน์ ประชาชนเสียหาย...ทำไมเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่จัดการ !! 
สัมภาษณ์ ดร. อนันต์ คงเครือพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 น.  - 15.45 น.

                                                      
 
Share this: