การสั่งห้ามชุมนุม : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 20 ก.ค. 65

20 ก.ค. 2565 | 15:35:44
'การสั่งห้ามชุมนุม'  พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 น.  - 15.40 น.
​                                                     

 
Share this: