รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,366 ราย เสียชีวิต 20 ราย

07 ก.ค. 2565 | 08:06:46
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,366 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยในประเทศ 2,362 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,315,376 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 2,234 ราย
- หายป่วยสะสม 2,314,635 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,904 ราย
- เสียชีวิต 20 ราย
เสียชีวิตสะสม 9,080 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 757 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: