ภารกิจผู้พิทักษ์ "ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ" เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

07 ก.ค. 2565 | 05:27:18
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายชาย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี รายงานผลการปฏิบัติภารกิจด้านการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.6 สาขาปัตตานี ดังนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจประจำหน่วยพิทักษ์ที่ ทข. 1 (น้ำตกโผงโผง) ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ท้องที่บ้านโผงโผง ม.8 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจประจำหน่วยพิทักษ์ที่ ทข. 2 (น้ำตกพระไม้ไผ่) ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ท้องที่บ้านทรายขาว ม.5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ หน่วยพิทักษ์ป่าเขากำปัน ออกลาดตระเวนป้องก้นการบุกรุกป่า ป้องกันการครอบครองที่ดิน ล่าสัตว์ป่า และเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่ บ้านกูแบสาลอ ม.4 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าป่าหวาย ออกลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและลักลอบล่าสัตว์ป่า และเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณท้องที่ ม. .11 ทุ่งพีโบ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าโคกอิฐร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านราธิวาส ออกลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบ ป้องกันการบุกรุกพื้นที่และเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณท้อง บ้านกูจำ ม.3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวซรายอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง ออกลาดตระเวนเฝ้า​ระวัง​และ​ป้องกัน​ไฟป่า​ในท้องที่บ้านมือบา ม.4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส​ 

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา โดยชุดศูนย์พิทักษ์ป่าฮาลา​-บาลา​ ที่ 2 ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย และออกตรวจตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ​การป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ลักลอบ​ทำลาย​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​ของ​กองอำนวยการรักษาความมั่นคง​ภายใน​จังหวัด​นราธิวาส​  พร้อมทำการเดินลาดตระเวน Smart​  Patrol ในพื้นที่รับผิดชอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา (เมื่อวันที่ 4-6 ก.ค.65) ท้องที่บ้าน​โต๊ะโม๊ะ​ ม.3 ต.​ภูเขา​ทอง​ อ.สุคิริน​ ถึง​บ้านไอร์กาเปาะ ม.​4 ต.​ ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส​ ​
ผลการออกตรวจลาดตระเวน ในระหว่างทางไม่ปรากฎพบปัจจัย​คุกคาม​ ปัญหาอุปสรรค การเดินลาดตระเวนเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้การสังเกตการณ์ทำได้ยาก และไม่ต่อเนื่อง

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ บด.2 (น้ำตกฉัตรวาริน) พร้อมด้วย จนท.ศพท.บ้านบือจ๊ะ และจนท.ร้อยทพ.4809 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติบูเก๊ะ ตาเวแปลงที่ 1 ในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ท้องที่บ้านลาโล๊ะ ม.5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯ อช.บด 1 ออกตรวจลาดตระเวน ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ารือเสาะ-ยี่งอ-บาเจาะ ในเขต อช.บูโด-สุไหงปาดี ท้องที่บ้านอาแว ม.6 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ฯ อช.บด 1 ออกตรวจลาดตระเวน ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ารือเสาะ-ยี่งอ-บาเจาะ ในเขต อช.บูโด-สุไหงปาดี ท้องที่บ้านกำปงบูเกะ ม.4 ต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  

CR. ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
Share this: