91อัปเดต "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 557 ล้านรายทั่วโลก"

07 ก.ค. 2565 | 05:12:20
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 557,084,571 ราย รักษาอาการดีขึ้น 531,125,659 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 6,365,599 ราย 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 89,808,514 ราย เสียชีวิต 1,044,122 คน (เพิ่มขึ้น 154 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 43,568,884 ราย เสียชีวิต 525,270 คน (เพิ่ม ขึ้น 28 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 32,687,680 ราย เสียชีวิต 672,790 คน (เพิ่มขึ้น 296 คน) 
4. ประเทศ ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 31,813,342 ราย เสียชีวิต 149,854 คน (เพิ่มขึ้น 53 คน) 
5. ประเทศ เยอรมนี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 28,673,212 ราย เสียชีวิต 141,519 คน (เพิ่มขึ้น 122 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 26 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,536,445 ราย (เพิ่มขึ้น 2,428 ราย) เสียชีวิต 30,761 คน (เพิ่มขึ้น 22 คน)  


 
Share this: