วันหยุดยาวนี้จอดรถฟรี! ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06 ก.ค. 2565 | 21:14:45
วันหยุดยาวนี้จอดรถฟรี! ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ฟรี ในช่วงวันหยุดยาว เดือนกรกฎาคมนี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในวันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2 ช่วง ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 7 วัน และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 6 วัน
.
ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
.
ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

Share this: